Beginnen met Ubuntu

Deze site is een aanvulling op het de boeken Basiscursus Ubuntu en Snel aan de slag met Ubuntu, in de vorm van actualiseringen van (sub)hoofdstukken van de boeken, ervaringen van andere beginnende gebruikers en praktische artikelen over het gebruik van Ubuntu, afgeleide 'smaken' van Ubuntu en hun programma's.

LyX-documentmaker, voor professionele documenten

Een alternatief voor LibreOffice Writer is LyX-documentmaker (LyX), een programma dat – na een eerste oriëntatie – met name uitblinkt in gebruiksgemak. De eerste stappen lijken wat lastig. U bent wellicht de vrijheid in opmaak gewend die door Microsoft Word en LibreOffice worden toegestaan. LyX pakt dat iets anders aan, maar zodra u daaraan gewend bent, merkt u hoe krachtig en eenvoudig het programma is.

Figuur 5.1 LyX blinkt met name uit in gebruiksgemak.

Naast de prettige opmaak van LyX is het programma onder meer in staat om automatisch indexen aan te maken en kan het ook moeiteloos overweg met bijna alle gangbare bestanden op het gebied van tekstverwerking (zoals Open Document (.odt); Word (.doc); Rich Text Format (.rtf); Text (.txt) en Portable Document Format (.pdf). U kunt LyX binnenhalen via het Ubuntu softwarecentrum of via Synaptic pakketbeheer. Na installatie zult u het programma aantreffen onder Menu, Toepassingen, Kantoor, Lyx Document Processor. Een van de aardigheden van LyX is de herhaalfunctie. De volgende oefening demonstreert dit.

Hoe kan ik de herhaalfunctie van LyX gebruiken?

1 U wilt bijvoorbeeld een tekst schrijven waarin acties blauw en vet gemarkeerd worden.

2 Open een tekstbestand in LyX.

3 Definieer het woord dat gemarkeerd moet worden (figuur 5.2).

Figuur 5.2 Definieer het woord in LyX dat gemarkeerd moet worden.

4 Klik op de knop ab in de werkbalk (figuur 5.3).

Figuur 5.3 De knop ab in de werkbalk.

5 U krijgt een venster in beeld waarin u instellingen kunt aanpassen met betrekking tot de Text Style.

6 Verander de waarde achter Dikte: in Vet, en verander de kleur achter Kleur: in Blauw (figuur 5.4). Vergeet niet, nadat de instellingen zijn doorgevoerd, te klikken op Toepassen en vervolgens op OK.


Figuur 5.4 Bij de instellingen van LyX zijn verschillende waarden relatief gemakkelijk aan te passen.

7 U zult zien dat de gedefinieerde woorden blauw en vet worden weergegeven (figuur 5.5).

Figuur 5.5 Met LyX zijn woorden relatief gemakkelijk te markeren.

8 Bij ieder volgend woord in de tekst dat u graag gemarkeerd ziet als blauw en vet, klikt u op de knop Apply last. Ook deze knop kunt u terugvinden in de werkbalk bovenin.

Nog een slimme functie binnen Lyx is de mogelijkheid om het beeld te splitsen (horizontaal of verticaal) (figuur 5.6). Dit stelt u in staat om in meer documenten tegelijk te werken zonder daarvoor voortdurend schermen af te moeten sluiten, of weg te moeten klikken. De mogelijkheid om vensters te splitsen is te vinden in het menu van LyX onder Beeld, Splits Beeld Horziontaal of Menu, Beeld, Splits Beeld Verticaal.

Figuur 5.6 De schermen in LyX zijn horizontaal en verticaal te splitsen.

Dit artikel is afkomstig van het gratis e-book Snel aan de slag met Ubuntu.

LyX heeft een nuttig en goed leesbare handleiding. Die handleiding is te vinden onder Menu, Help, Tutorial, en is bovendien Nederlandstalig.

Comments are closed.

Basiscursus Ubuntu 12.04 en verder

Verschenen november 2012